dilluns, 27 d’octubre de 2014

El Tetris i l'ensenyament de matemàtiques.

L'ensenyament de les matemàtiques el podem comparar amb el joc del Tetris. En el Tetris sempre s'acaben deixant forats, que penses que podràs omplir més endavant, però finalment acabes sense emplenar. Aquests forats que no has omplert els podem comparar amb els coneixements bàsics que no hem après i que per culpa d'anar-los arrossegant no aconseguim avançar en la matèria. En el joc a mesura que vas augmentant el nivell de dificultat les peces cauen més ràpid i això també ho podem associar a les matemàtiques ja que com més complexos són els temaris, més ràpidament els estudiem.
Segons l'autor, els temaris de matemàtiques cada cop són més fàcils. Ens sembla que siguin més difícils perquè els forats que no hem omplerts dels coneixements bàsics fan casi impossible l'aprenentatge de nous coneixements.
L'experiència personal de l'autor va ser que per culpa d'una lesió va faltar a algunes classes i ni quan va tornar el professor no volia perdre temps tornant-li a explicar només a ell el nou tema, així que li va dir que li preguntés als companys però aquests tampoc li van voler explicar. D'aquesta manera va anar empitjorant en les classes de matemàtiques i va haver d'omplir aquests forats més endavant amb classes particulars.
Estic d'acord amb l'autor d'aquest article, perquè penso que si no tenim assolides les bases de les matemàtiques no podrem avançar de cap de les maneres, i trobo molt encertada la comparació que fa amb el Tetris perquè representa perfectament aquest problema amb les matemàtiques. Per això penso que les matemàtiques de primària haurien de ser més estrictes per no deixar cap forat per la posteritat.


2 comentaris: