dimecres, 15 d’octubre de 2014

Sense revolució no hi ha educació!

Discurs de Ken Robinson.

El discurs comença dient que en aquests moments hi ha una segona crisi climàtica, relacionada amb els recursos humans. Aquesta crisi és deguda a la manca d'utilitzar els nostres talents humans.
Ell creu que hi ha dos tipus de persones: les que no creuen en sí mateixes i les que realment fan allò que els omple i els agrada, tot i que d'aquestes últimes n'hi ha molt poques. La raó fonamental la qual ell diu que causa aquesta crisi dels recursos humans, és l'educació.
Ell diu que en l'educació no cal pas una evolució, sinó que cal estrictament una revolució. Perquè el que està fent actualment l'educació és separar els nostres talents de nosaltres mateixos. També diu que en l'educació hi ha dos coses que ens enlluernen i no ens deixen millorar-la. Aquests dos conceptes són: la linealitat i la conformitat.
La solució que ell ens dóna és que l'educació s'ha de personalitzar a cada societat segons les circumstàncies del seu entorn, perquè si no es fa d'aquesta manera no aconseguirem millorar l'educació.
Personalment estic molt d'acord amb el discurs del senyor Robinson, perquè moltes vegades l'educació es veu com un obstacle que has de superar, i no hauria de ser així. L'educació ens ha de servir per adonar-nos dels nostres talents, exprimir-los al màxim i acabar fent alguna cosa que de veritat ens ompli.

2 comentaris: